• تحول دیجیتال و لزوم مدیریت داده محور
  • تعریف داده محوری و مدیریت داده محور در سازمان
  • شناسایی داده های ارزشمند
  • جمع آوری صحیح داده ها
  • پاکسازی داده ها
  • تهیه و ایجاد هوش تجاری در سازمان
  • زیر ساخت های مورد نیاز جهت مدیریت داده محور
  • بهبود فرایند ها مبتنی بر داده ها
  • مصاحبه با متخصصین این حوزه
  • بررسی آخرین دستاورد های داده محوری در سازمان های پیشرو

زمان همایش

یکشنبه 22 اسفند ماه 1400 از ساعت 15 الی 21

به صورت آنلاین


داده محوری چیست؟ چرا سازمان باید داده محور باشد؟ داده محوری در سازمان های جهانی و ایران چه جایگاهی دارد؟ چگونه سازمان داده محور خواهد شد؟ چه زیر ساخت هایی برای داده محوری سازمان نیاز است؟ چه فرایند هایی می توانند داده محور باشند؟ مدیریت بر اساس داده ها چه نتایجی برای سازمان شما رقم می زنند؟


مخاطبین همایش مدیریت داده محور

1- مدیران عامل سازمان ها و صاحبین کسب و کار که زمزمه های تحول دیجیتال را شنیده و آثار آن را در محیط کسب و کار خود حس می کنند.

2- مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی محترم سازمان هایی که هر روز با تصمیم گیری های متعدد و استراتژیک در تعامل هستند.

3- کارشنانسان و تحلیلگران فرایند ها که میبایست بر اساس گزارشات اقدام به تصمیم سازی نمایند.

4- مشاورین ، متخصصان و فعالان حوزه های انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال که در پی رشد دانش خود و مطالعه مرز های دانش تکنولوژی می باشند.

5- دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط که قصد ورود به حوزه های تحلیل داده ، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را دارند.